Logo for Bullitt (1968)
Filming location photo for Bullitt (1968) 1 of 1